Khởi hành: TP Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hà Nội – Tràng An – Đảo Kong - Bái Đính - Hạ Long
Thời gian 04 Ngày – 03 Đêm
Ngày đi: TP Hồ Chí Minh
Giá 1 khách
3,950,000 đ
Khởi hành: TP Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hà Nội - Tràng An - Đảo Kong - Bái Đính hạ Long – Yên Tử - Sapa
Thời gian 06 Ngày – 05 Đêm
Ngày đi: TP Hồ Chí Minh
Giá 1 khách
5,650,000 đ