Khởi hành: TP Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Bà Nà – Huế - Động Phong Nha Thiên Đường
Thời gian 05 Ngày – 04 Đêm
Ngày đi: TP Hồ Chí Minh
Giá 1 khách
3,750,000 đ
Khởi hành: TP Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Sơn Trà – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Cù lao chàm
Thời gian 03 Ngày – 02 Đêm
Ngày đi: TP Hồ Chí Minh
Giá 1 khách
3,190,000 đ